Vacature Directeur/bestuurder Parkmanagement Lage Weide (32 uur), Utrecht

Politiek bevlogen, ondernemende persoonlijkheid die deuren opent

Parkmanagement Lage Weide is een stichting opgericht in 2018 op initiatief van Industrievereniging Lage Weide (ILW). ILW is een vereniging van bedrijven op Lage Weide die kennis en ervaring bundelt zodat gezamenlijke doelstellingen bereikt worden op het gebied van de thema’s Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Community & Veiligheid en Duurzaamheid. De stichting Parkmanagement Lage Weide is verantwoordelijk voor de uitvoering van een meerjarige programma “Impuls Lage Weide“  waarin deze thema’s en bijbehorende doelstellingen beschreven staan.

Lage Weide is een van de grootse en oudste bedrijventerreinen van Nederland. Sinds de oprichting van de werkstichting Parkmanagement is een compacte, professionele werkorganisatie ontstaan die middels collectieve innovatieve projecten zorgt voor de verbinding tussen de circa 800 bedrijven die op het terrein actief zijn, samen goed voor zo´n 18.000 werknemers. Naast het uitvoeren van projecten op bovengenoemde thema’s zijn voortdurende lobbyactiviteiten, communicatie met de omgeving en facilitaire ondersteuning aan het bestuur van ILW belangrijke taken van Parkmanagement Lage Weide. Dankzij intensieve contacten met overheid, onderwijs en andere belanghebbenden worden de belangen van de ondernemers op Lage Weide goed behartigd zodat een goed werkgevers- en ondernemersklimaat wordt gerealiseerd. De directeur rapporteert aan de RvC van drie personen, waarvan twee tevens lid zijn van ILW en een derde de onafhankelijk voorzitter is. De RvC vervult de rol van werkgever richting de directeur.

Parkmanagement ontwikkelt zich vanuit een stabiele opbouw door naar een nieuwe fase waarin het intensiveren van betrokkenheid van de bedrijven en een slimme, duurzame en inclusieve groei  voorop staan. Een geschikte opvolger voor de huidige directeur wordt gezocht per 1 mei 2021, zo mogelijk eerder.  

Voor deze mooie positie zijn we op zoek naar een ondernemende en politiek bevlogen besluitvaardige directeur op WO-niveau met uitgebreide ervaring en een bewezen netwerk binnen de overheid. Een resultaat gedreven persoonlijkheid die gewend is om projectmatig te  werken aan diverse programma´s. Een moderne en motiverende leider met voldoende strategische bagage om de stichting een volgende fase in te leiden. Combineert abstractieniveau met ondernemend pragmatisme. Hands-on, open in communicatie en overtuigend, vormt het boegbeeld van de stichting Parkmanagement Lage Weide naar buiten toe.

De geschikte kandidaat:

 • Levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de strategie van Lage Weide, vanuit een heldere visie op de rol, taken en positie van de Industrievereniging Lage Weide als belangenbehartigings- en faciliterende organisatie;
 • Vertegenwoordigt de stichting in samenwerkingsverbanden, overlegsituaties en onderhandelingssituaties met het bedrijfsleven, overheden, subsidieverstrekkers, onderwijsorganisaties en andere stakeholders;
 • Is verantwoordelijk voor de strategische keuze in onderwerpen en ontwikkelt een visie op wat de organisatie kan bereiken met de gekozen thema’s. Streeft hierbij continue naar innovatie, verbetering en borgt zaken door draagvlak te creëren;
 • Is verantwoordelijk voor de maatschappelijke communicatie, binnen de kaders van het merk ‘Industrievereniging Lage Weide’ en de daarbij behorende positionering;
 • Is verantwoordelijk voor het vertalen van de gekozen thema’s in realiseerbare projecten;
 • Formuleert standpunten en andere beleidsinformatie die bijdragen aan een positief imago en die passen bij de maatschappelijke opdracht van de organisatie;
 • Is eindverantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering, waaronder personeelsbeleid;
 • Heeft kennis en ervaring van programma/projectmanagement en in staat om een organisatie op een programmamatige manier aan te sturen en op die wijze over de voortgang te rapporteren;
 • Stelt rapportages en een rolling forecast op, met daarin meetbare resultaten;
 • Is in staat om zowel intern als extern een relatienetwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • Heeft kennis van bij voorkeur de Utrechtse politieke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Onderhoudt de afstemming met subsidieverstrekkers over bereikte resultaten en rapporteert aan de RvC.

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in:

 • Heeft de kwaliteiten om als eindverantwoordelijk manager een organisatie te leiden;
 • Heeft ruime relevante werkervaring, waarvan lobbyen als belangrijk onderdeel;
 • Beschikt over politieke, bestuurlijke en organisatie-sensitiviteit;
 • Is communicatief sterk, kent uit eigen ervaring de taal en belangen van openbaar bestuur en bedrijfsleven;
 • Zoekt de media op om de doelstellingen van Parkmanagement te ondersteunen;
 • Is doelgericht en standvastig, heeft een stevige hands-on mentaliteit;
 • Heeft een WO werk- en denkniveau;
 • Is besluitvaardig en weet anderen mee te krijgen; zorgt voor draagvlak en commitment in besluitvormingsprocessen;
 • Is een teamspeler, waardoor met elkaar naar het optimale resultaat toegewerkt wordt.
 • Heeft een klantgerichte instelling: stimuleert en faciliteert medewerkers om de dienstverlening aan stakeholders te optimaliseren en laat hierin het juiste voorbeeldgedrag zien;
 • Heeft affiniteit met de strategische doelstelling van Parkmanagement;
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring.

 

Procedure

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 11 januari 2021 aanstaande tegemoet via het emailadres sollicitaties@lageweide.nl . Meer informatie over Parkmanagement Lage Weide vindt u op www.lageweide.nl . De gespreksrondes zullen naar verwachting plaatsvinden in week 4, 5 en 6.

Een referentiecheck, diplomacheck en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure.

Contactpersoon

Sonja van ’t Zelfde

06-53742351