Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Matchtafel P&O Lage Weide

De Hofclub Niels Bohrweg 121, Utrecht

Beste P&O'ers, De matchtafel is een interactieve bijeenkomst van P&O’ers op Lage Weide en is gericht op het kansen bieden voor medewerkers bij andere (deelnemende)organisaties op Lage Weide. Vaak weten we niet welke behoefte er speelt bij de buurman. Komen functietitels niet altijd overeen, maar blijken er raakvlakken te zijn in taken of skills. Door […]

Intervisie sessie P&O met Miranda van Ark 21 mei 10.00 uur

Procesbegeleider Miranda van Ark begeleidt de intervisie op een prettige manier. Zij bewaakt het proces en maakt ons vertrouwd met de insteek van intervisie. Ze legt ons de ‘techniek’ van intervisie uit, waarbij de afspraak gemaakt is, om vertrouwelijk om te gaan met de inbreng. Heb je interesse om aan te sluiten en je te […]

Matchtafel P&O Lage Weide

De Hofclub Niels Bohrweg 121, Utrecht

Beste P&O'ers, De matchtafel is een interactieve bijeenkomst van P&O’ers op Lage Weide en is gericht op het kansen bieden voor medewerkers bij andere (deelnemende)organisaties op Lage Weide. Vaak weten we niet welke behoefte er speelt bij de buurman. Komen functietitels niet altijd overeen, maar blijken er raakvlakken te zijn in taken of skills. Door […]

15-06-2021 rond 12.00 uur dagschouw KVO

Wilt u mee met zo’n schouw om uw verbeterpunten te laten zien of omdat u interesse heeft in dit onderwerp? Noteer dan in uw agenda:  -15 juni 2021 rond 12.00 uur: KVO dagschouw Lage Weide  U kunt zich via info@lageweide.nl aanmelden, dan sturen we u tijdig een uitnodiging en meer informatie. 

Algemene Ledenvergadering ILW

Online, vraag een link aan via info@lageweide.nl MS Teams, url volgt na aanmelding

Algemene Ledenvergadering ILW Alleen voor leden Om 14.30 uur start de algemene ledenvergadering (ALV) van de ILW. Tijdens deze sessie worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:  Jaarrekening 2020  Plannen voor de komende periode  Deze vergadering is exclusief voor ILW-leden en wordt online gehouden. ILW leden kunnen zich hiervoor aanmelden via info@lageweide.nl.   Na aanmelding ontvang je een vergaderlink. Een week voorafgaand aan […]

Besluitvormend Overleg (BO) van de ALV ILW

Online, vraag een link aan via info@lageweide.nl MS Teams, url volgt na aanmelding

Besluitvormend Overleg (BO) van de ALV ILW – voor iedereen die OZB betaalt  Aansluitend aan het besloten deel van de ALV vindt een besluitvormend overleg (BO) plaats, waaraan iedereen kan meedoen, die op Lage Weide gevestigd is en hierover OZB-afdracht doet aan de Gemeente Utrecht. Kijk voor details hierover op: https://lageweide.nl/algemeen/bestedingsvoorstel-gelden-ondernemersfonds-utrecht-lage-weide/.   De inloop voor deze online meeting start vanaf 15.15 uur. Om 15.30 uur wordt de ALV van de ILW heropend, zodat […]

Webinar Smart Logistics op Lage Weide

Online, vraag een link aan via info@lageweide.nl MS Teams, url volgt na aanmelding

DATAGEDREVEN SMARTMOBILITY VOOR TRANSPORT EN LOGISTIEK Gratis aanmelden kan via info@​lageweide.​nl Het belang van data voor bedrijven in de transport en logistiek staat buiten kijf en er komt steeds meer data be­schik­baar. Da­ta­plat­forms van publieke en private partijen spelen een rol in de ont­slui­ting en uit­wis­se­ling van data. Ook op Lage Weide zijn er ver­schil­len­de aan­bie­ders en […]

ILW Zomer BBQ

Carlton President Hotel Floraweg 25, Utrecht

8 juli ILW Zomer BBQ    Beste leden van ILW,  Het mag weer, eindelijk. En dus gaan we het doen: de zomer barbecue 2021. Natuurlijk wel met inachtneming van de coronamaatregelen, dus op gepaste afstand. Jullie zijn van harte welkom op de  ILW Zomer BBQ  Donderdag 8 juli 2021  Vanaf 17 uur  Carlton President Hotel Lage Weide  Deelname is voor ILW-leden gratis, maar aanmelden […]