KVO: stijging resultaatparticipatie van 250% voor Lage Weide

Het bedrijvenpark Lage Weide heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Rabobank en Interpolis bieden ondernemers op KVO gecertificeerde bedrijventerreinen met collectief cameratoezicht, tot 15% korting op de verzekeringspremie.

Collectief verzekeringsvoordeel

Als de op het bedrijventerrein aanwezige videotoezichtcentrale aan de wettelijk gestelde eisen voldoet, keert Interpolis jaarlijks een resultaatparticipatie uit. Deze resultaatparticipatie wordt achteraf uitgekeerd en is maximaal 8%. Dit is een premieteruggave voor de ondernemersvereniging op basis van het collectieve schadeverloop op het bedrijventerrein. Door de resultaatparticipatie worden de jaarlijkse exploitatiekosten gedrukt. Dit komt via het parkmanagement direct ten goede aan de deelnemende bedrijven.

Stijging resultaatparticipatie van 250% voor Lage Weide

Bedrijventerrein Lage Weide heeft het afgelopen jaar een stijging van 250% behaald. De resultaatparticipatie bedroeg €906,80 ten opzichte van € 361,65 vorig jaar. Een mooi resultaat, dat laat zien dat het bedrijventerrein veiliger is geworden het afgelopen jaar. Mariëlle Wieman, directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide, ontving de Interpolis cheque dan ook met veel genoegen.

Meer leden betekent een nog hogere resultaatsparticipatie voor volgend jaar voor Lage Weide. Wil je ook profiteren van extra Interpolis verzekeringsvoordeel? Kijk dan op lageweide.nl/veiligheid/bedrijven-kunnen-vanaf-nu-profiteren-van-extra-verzekeringsvoordeel/ voor alle informatie.