Pilot Lage Weide Logistiek Centrum

ILW gaat samen met Port of Utrecht en de gemeente Utrecht aan de slag met de Pilot Lage Weide Logistiek Centrum.

Via Port of Utrecht wordt nauw samengewerkt met TLN en EVO-Fenedex. Door middel van een inventarisatie en enquête wordt de Logistieke Kaart van Lage Weide opgesteld. Daarna wordt aan de hand van trendanalyses en expertmeetings gekeken welke kansen en voorwaarden er zijn om de logistiek keten op Lage Weide verder te verbeteren en verduurzamen. Een van de doelen is op korte termijn te komen tot een pilot ‘logistiek ontkoppelnetwerk Lage Weide’. De relatie tussen het ontkoppelen van grote vrachtwagencombinaties en stedelijke logistiek (last mile) wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. De pilot loopt t/m de zomer. Wilt u meer informatie en/of bent u geïnteresseerd om mee te doen met de pilot, bekijk dan lageweide.nl/logistiek-centrum neem dan contact op met Marco van Hoek (marco.vanhoek@lageweide.nl) of Taco Jansonius (tacojansonius@portofutrecht.nl).