Werkgroep KVO-B.

De werkgroep KVO-B bestaat uit een divers aantal leden, hieronder stellen ze zichzelf kort voor.

Naam: Erik Schep
Functie: wijkagent Lage Weide
Telefoon: 06 – 20828033
Email: 4604@Utrecht.politie.nl

Ik vorm met ondernemers en professionals als gemeente en brandweer het samen veilig ondernemen. Hierbij staan U als ondernemer en het gebied Lage Weide centraal. De ondernemers en professionals bepalen wat er besproken wordt en wat er belangrijk is voor dit gebied. Door samenwerking op het gebied van schoon, heel en veilig zorgen wij gezamenlijk voor een mooier en leefbaarder ondernemingsklimaat.

Naam: Andre Overeem
functie: Medewerker Preventie Unit Toezicht & Handhaving
Voor dringende situaties: 112
Telefoon:
E-mail: a.overeem@vru.nl
What’sapp Veiligheidsregio Utrecht: 06 – 12958599

Ik van mening ben dat Brandveiligheid onvoldoende leeft onder ondernemers en werknemers. Ook de BHV organisatie binnen de onderneming zou verbeterd kunnen worden.
Mijn inzet is de ondernemers bewust maken van zowel hun verantwoordelijkheden alsmede de risico’s binnen het bedrijf op het gebied van Brandveiligheid. Voor vragen m.b.t. Brandveiligheid en/of BHV organisatie/Table Top oefeningen kan men contact met mij opnemen.

Fadua Azrar
Functie: projectleider Bedrijvigheid en Veiligheid gemeente Utrecht
Telefoon: 030 – 2865960
E-mail: f.azrar@utrecht.nl

Het KVO op Lage Weide is er in het belang van ondernemers en valt en staat met de samenwerking van alle deelnemende partijen. De samenwerking begint aan tafel en ieder vanuit zijn/haar rol pakken we zaken op. Veiligheid en bedrijvigheid zijn belangrijk voor een aantrekkelijk bedrijventerrein.

Jos van Rooijen
Functie: bestuurslid Industrievereniging Lage Weide/ eigenaar Oskamgroep
Telefoon: 06 – 53430685
E-mail: j.vanrooijen@oskam.nl

Als ondernemer vind ik het belangrijk dat het bedrijventerrein veilig en goed bereikbaar is en dat het een heldere en schone uitstraling heeft.

Ik maak me binnen het KVO-B hard voor duidelijke verwijzingen voor de bezoekers en voor meer verbinding tussen ondernemers, de gemeente en andere partijen die op Lage Weide actief zijn.

Rachid Ayalmam
Functie: medewerker Veiligheid Gemeente Utrecht
Telefoon: 030 – 2869859
E-mail: r.ayalmam@utrecht.nl

In de KVO-B groep hebben we korte lijnen met elkaar en kunnen we elkaar goed vinden als het nodig is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat Lage Weide schoon, heel en veilig is en blijft. Als deelnemer zit ik in het KVO-B op het gebied van sociale veiligheid.

Roeland Gulikers
Stadsbedrijven: Gebied West/Binnenstad

Gaat over dagelijks onderhoud en het beheer van de openbare ruimte
Wilt u iets melden over de openbare ruimte? Dit kan via de BuitenBeter app.

Eibert Beugelink
Functie: Medewerker Toezicht en handhaving
Telefoon: 030 – 2866553
E-mail: e.beugelink@utrecht.nl

Het KVO-B is voor mij een goede manier is om snel te weten wat er speelt op Lage Weide. Door de onderlinge contacten met de leden van de KVO-groep worden de lijntjes korter. Hierdoor kunnen wij sneller reageren op situaties wanneer dit nodig is. Door regelmatig samen te komen, kunnen wij elkaar dus letterlijk en figuurlijk makkelijker vinden. Zo kunnen ondernemers rechtstreeks contact opnemen met ons met vragen/meldingen over bijvoorbeeld illegaal gestort (huis)vuil, parkeer- en ander verkeers-gerelateerd leed, illegale bewoning en bebouwing en zo’n beetje alles waarvan je denkt dat hier geen spoedeisende politie bemoeienis bij nodig is.

Floyd Thomas
Functie: Medewerker VTH, Vergunningsverlening Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht
Telefoon: 030 – 2867013
E-mail: f.thomas@utrecht.nl

Als integraal- Boa handhaver en aangezicht/eerste aanspreekpunt van de gemeente zijn wij preventief aanwezigheid voor de veiligheid en zoals gezegd voor het handhaven van “de kleine ergernissen”. Tevens zijn wij wijkcontactpersonen en nauw betrokken bij de wijk West waar het gebied Lage Weide ook onder valt. Hier worden de onderlinge contacten met de bewoners en ondernemers heel goed onderhouden. De Kvo-overleggen zijn de gelegenheden waar wij op de hoogte worden gebracht en gehouden van de ontwikkelingen en/of plannen van aanpak op het gebied van veiligheid in de omgeving en binnen de bedrijven. Belangrijke signalen die aandacht behoeven worden doorgegeven en opgepakt. Heel belangrijk is het uitwisseling van de nodige informatie tussen de verschillende partners (politie, brandweer, ondernemers, gemeente enz.) Door een goede samenwerking staan de gemeente en overheid beter voor het aanpakken van de criminaliteit.

Erik Bodemeijer
Functie: Vestigingsmanager Beko Groothandel
Telefoon: 06 – 30090385
E-mail:Erik.Bodemeijer@beko-groothandel.nl

In de KVO-B werkgroep zijn we allemaal dagelijks druk zijn met een diversiteit aan taken.

Maar er zijn momenten dat we veiligheid op ons bedrijventerrein en/of maatschappij niet als vanzelfsprekendheid moeten zien.

Allart van Eck
Functie: Shareholder De Fabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
Telefoon: 030 – 2404030
E-mail: allart@defabrique.nl

Als industriële evenementenlocatie waar we soms 3500 bezoekers tegelijkertijd ontvangen zijn wij dagelijks bezig met veiligheid.
Wij voelen ons niet alleen mede verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bezoekers, maar ook voor de algemene veiligheid op het bedrijventerrein.
We zetten ons ervoor in dat de mensen die Lage Weide bezoeken of hier werkzaam zijn zich veilig blijven voelen en dat die veiligheid ook daadwerkelijk gewaarborgd wordt.

Louis Franken
Functie: Eigenaar Castellum Beveiliging
Castellum Beveiliging
Westkanaaldijk 5-10
3542 DA Utrecht
Telefoon: 030 – 2412836
E-mail: louis@castellumbeveiliging.nl
De reden om samen te werken met het KVO is dat wij met elkaar meer voor elkaar krijgen.
Benader mij gerust voor vragen of meldingen over veiligheid op het Industrieterrein Lage Weide.

Bert Strijker
Functie: voorzitter KVO-B werkgroep
Telefoon: 06 – 20735360
Email: b.strijker@bestmanagement.nl

Criminaliteit zorgt ieder jaar weer voor veel schade en overlast voor bedrijven. Het KVO-B is een bewezen methode om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen. Vanuit de Industrievereniging Lage Weide ben ik gevraagd om het KVO-B op Lage Weide te sturen. Een belangrijke succesfactor is een toename van het wederzijds begrip tussen partijen. De partners bepalen samen wat mogelijk en wat onmogelijk is. Daardoor wordt geïnvesteerd in die maatregelen die echt werken. Samen maken we Lage Weide schoon, heel en veilig. Heeft u vragen over het KVO-B of lijkt u zelf wat om deel te nemen aan onze werkgroep? Neem dan contact met mij op.