Beveiliging.

Cameratoezicht op Lage Weide

In de afgelopen jaren is het cameratoezicht verzorgd door de gemeente en het Diensten Centrum Utrecht. De kosten hiervoor zijn de afgelopen drie jaar betaald uit het Ondernemersfonds Utrecht. Door dit cameratoezicht, surveillance en het KVO-overleg is een forse reductie van de criminaliteit en overlast gerealiseerd. Deze inspanningen zijn beloond met het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Momenteel zijn collectieve beveiliging en cameratoezicht een ‘hot’ item bij het voorkomen en tegengaan van criminaliteit op het bedrijventerrein. Steeds proberen we gezamenlijk deze diensten te verbeteren.

De gemeente Utrecht exploiteert het Uitkijkcentrum voor de camera’s. De acht bedrijventerreinen in Utrecht zijn gezamenlijk bezig het cameratoezicht Europees aan te besteden.