Ons bestuur.

Het bestuur van Industrievereniging Lage Weide (ILW) heeft als doel de verbinding tussen ondernemers te stimuleren.

Tevens zet het bestuur zich in om zowel de belangen van haar leden te behartigen, als vernieuwende initiatieven te stimuleren.

“Het bestuur van de ILW neemt geen uitvoerende taken op zich, maar wil een podium bieden voor koppeling tussen de verschillende partijen hier. Als die verbinding ontstaat, is onze rol vervuld.”

Het huidige bestuur bestaat uit:

Wil Peters

Bestuurslid Werkgelegenheid – P&O/ Impuls Lage Weide
info@lageweide.nl

Functie:

Algemeen directeur UW