Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 24 tot en met 28 januari

EQUANS zal in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden gaan verrichten aan de Leidsche Rijntunnel in week 4 van 2022. Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Onderstaand informeert EQUANS je over de data en tijden van de werkzaamheden, de afsluitingen en de bijbehorende omleidingsroutes.

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Zie bijlage voor de werkinstructie/protocol voor hulpdiensten over signalen en snelheid in tunnels.

De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd:

Hinderperiode:

maandag 24 januari 23:00 tot dinsdag 25 januari 05:00

Afsluiting

Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

  

Hinderperiode:

dinsdag 25 januari 23:00 tot woensdag 26 januari 05:00

Afsluiting

Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis west, R‐baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

  

Hinderperiode:

woensdag 26 januari 23:00 tot donderdag 27 januari 05:00

Afsluiting

Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

  

Hinderperiode:

donderdag 27 januari 23:00 tot vrijdag 28 januari 05:00

Afsluiting

Leidsche Rijn Tunnel, hoofdbuis oost, L‐baan dicht

Omleiding:

Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan Oost van de Leidsche Rijntunnel.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie en de actuele stand over de werkzaamheden op www.vananaarbeter.nl of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt en dat u er, via dit bericht, op voorhand rekening mee kunt houden. Wij rekenen op uw begrip.

Let op! Per heden heeft Jeroen Custers de werkzaamheden van Fransien van Lavieren voor EQUANS overgenomen. Jeroen is bereikbaar per mail via: jeroen.custers@arcadis.com en/of 06- 11 25 90 17.