Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel van 16 tot en met 20 mei

EQUANS zal in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden gaan verrichten aan de Leidsche Rijntunnel in week 20 van 2022. Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden uitgevoerd; deze werkzaamheden zijn onder andere: onderhoud ventilatoren, verlichting en andere systemen. Onderstaand informeert EQUANS je over de data en tijden van de werkzaamheden, de afsluitingen en de bijbehorende omleidingsroutes.

EQUANS voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld door middel van gele informatieborden.

De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd. In het uur voor de sluiting wordt begonnen met opzetten van de maatregelen, hierdoor kan er al enige vertraging optreden, maar is de tunnel nog gewoon geopend:

Hinderperiode: Maandag 16 mei 23:00 tot Dinsdag 17 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijntunnel, parallelbuis west, M‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de A2 aansluiting 5 Breukelen en via de hoofdrijbaan A2 Rechts.

Hinderperiode: Dinsdag 17 mei 23:00 tot Woensdag 18 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijntunnel, hoofdbuis west, Re‐baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.

Hinderperiode: Woensdag 18 mei 23:00 tot Donderdag 19 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijntunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

Hinderperiode: Donderdag 19 mei 23:00 tot Vrijdag 20 mei 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijntunnel, Hoofdbuis West, Re-Baan 
Omleiding: Het verkeer richting ‘s-Hertogenbosch wordt omgeleid via parallelrijbaan West van de Leidsche Rijntunnel.