Werkzaamheden Leidsche Rijntunnel op 13 en 14 december

EQUANS (de nieuwe naam van ENGIE Infra & Mobility. B.V). verricht in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden aan de Leidsche Rijntunnel in week 50 2021. Dit onderhoud is noodzakelijk om de tunnel veilig en functioneel beschikbaar te houden op de lange termijn. Deze periode worden er reguliere werkzaamheden uitgevoerd. In dit bericht informeren wij u over de data en tijden van de werkzaamheden, de afsluitingen en de bijbehorende omleidingsroutes.

Wij voeren onze werkzaamheden zodanig uit dat de hinder voor het verkeer tot een minimum wordt beperkt. De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd in de verkeersluwe nachtelijke uren. Om veilig te kunnen werken worden de tunnelbuizen in een vaste volgorde afgesloten voor het verkeer en worden tijdelijke omleidingen ingesteld doormiddel van gele informatieborden. Een speciale uitzondering geldt voor PRIO1 hulpdiensten. Zie Infomail Leidsche Rijntunnel wk 50-2021 voor de werkinstructie/protocol voor hulpdiensten over signalen en snelheid in tunnels.

De weggebruiker dient rekening te houden met hinder en eventueel extra reistijd:

Hinderperiode: Maandag 13 december 21:30 tot Dinsdag 14 december 05:00
Afsluiting: Leidsche Rijn Tunnel, parallelbuis oost, N‐Baan dicht
Omleiding: Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via af en toerit 5, en route B en U20.

Door onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld. Kijk voor meer informatie en de actuele stand over de werkzaamheden op www.vananaarbeter.nl of bel met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. Wij hopen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt en dat u er, via bericht, op voorhand rekening mee kunt houden. Wij rekenen op uw begrip.