Voortgang werkzaamheden voor spoorverdubbeling Utrecht Centraal – Leidsche Rijn

Bouwwerkzaamheden spoorviaduct Cartesiusweg

De werkzaamheden van het dek van het nieuwe spoorviaduct over de Cartesiusweg verloopt voorspoedig. Daarom starten wij vanaf deze week (10 juli) met het verwijderen van een deel van de tijdelijke ondersteuningen. Bij de Cartesiusweg zijn vanaf 7 augustus a.s. alle rijstroken weer beschikbaar voor automobilisten. In de week van 21 augustus worden de resterende verkeersmaatregelen en ondersteuningen weggehaald.

Bouwwerkzaamheden Hulpbruggen Elektronweg en Keulsekade

De nieuwe spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt in het weekend van 18 en 19 november ingereden en ingevaren. Ter voorbereiding hierop wordt vanaf augustus gestart met de bouw van tijdelijke hulpbruggen aan weerszijden van het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de bouw van deze hulpbruggen worden de Keulsekade en Elektronweg (ter hoogte van de Hogeweidebrug) afgesloten voor het verkeer. De Elektronweg blijft wel bereikbaar voor het fietsverkeer van/naar het industrieterrein Lage Weide.

De Elektronweg is van 4 juli tot en met 31 december afgesloten. Om de bereikbaarheid van CineMec en Rood Noot/Stal Thamen te waarborgen, hebben wij een tijdelijke omleidingsweg aangelegd.

De Keulsekade wordt pas afgesloten op het moment dat de Cartesiusweg, Th. à Kempisweg en Th. à Kempisplantsoen volledig open is. De afsluitingsperiode van de Keulsekade is van 7 augustus tot en met 31 december.

Meer informatie

  • Informatiefolder voortgang bouwwerkzaamheden. Klik hier voor meer informatie.
  • Bewonersbrief bouwwerkzaamheden spoorviaduct en hulpbruggen. Klik hier voor meer informatie.
  • Omleidingsroute Keulsekade. Klik hier voor meer informatie.
  • Omleidingsroute Elektronweg en Keulsekade (CineMec en Rood Noot). Klik hier voor meer informatie.