Verkiezingen 20 maart: wat vinden de partijen van Lage Weide?

Op woensdag 20 maart kunt u stemmen voor de Provinciale Staten. Wat zijn de standpunten van de partijen over Lage Weide? En meer in het algemeen, hoe denken de politieke partijen over bedrijven(terreinen), de aansluiting met het onderwijs en de energietransitie? Hier vindt u de belangrijkste standpunten.

Lage Weide wordt door 4 van 14 partijen genoemd. De VVD noemt Lage Weide het vaakst: als centrum voor distributie, maakindustrie en logistiek, vanwege de kansen die Lage Weide biedt voor het MBO, als één van de gebieden die veel banen genereert voor de regio en omdat de VVD wil onderzoeken of er vanaf Lage Weide meer vervoer over water kan plaatsvinden om het wegennet te ontlasten. D66 laat in haar verkiezingsprogramma weten dat ze het experiment met een waterstofstation op Lage Weide omarmd. De SP wil dat de huidige terreinen voor zware milieucategorieën, zoals Lage Weide, beschikbaar blijven vanwege de broodnodige werkgelegenheid voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De PvdD wil dat de provincie op geen enkele wijze medewerking verleent aan de bouw van bedrijfsmatige houtstookinstallaties, zoals op Lage Weide bij Utrecht.

Positief voor Lage Weide dat zowel VVD, CDA, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen inzetten op logistieke hubs aan de rand van de stad om te zorgen dat er alleen volgeladen emissievrije voertuigen de stad in gaan. Iets waar Lage Weide vandaag de dag al in uitblinkt. Tot slot is belangrijk dat bijna alle partijen in willen zetten op het verbeteren van de investeringsmogelijkheid via een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij of anders, een betere aansluiting met het onderwijs en dat goede bereikbaarheid hoog op het prioriteitenlijstje staat.

Succes met maken van uw keuze en het uitbrengen van uw stem op 20 maart!