Tunneldosering

Tunnels met tunneldosering blijven voorlopig zorgen voor files. De minister van Infrastructuur onderzocht drie maatregelen, maar die sorteren nauwelijks effect. En dus blijft voorlopig alles bij het oude.

Om files in tunnels te voorkomen, past Rijkswaterstaat tunneldosering toe. Er is echter één probleem: dat zorgt voor files vóór de tunnels. De minister wil daarvan af en liet onderzoeken wat ze kan doen. Drie mogelijkheden zijn onderzocht; het toepassen van een Hoofdrijbaandoseerinstallatie (HDI), het verplaatsen van de doseerlocatie én het omleiden van het bestemmingsverkeer.

Het mag niet baten. Geen van de drie maatregelen sorteert effect, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

“De onderzochte optimalisatiemaatregelen dragen in zeer beperkte mate bij aan het verminderen van het negatieve effect van doseren op de doorstroming. Om deze reden vind ik het doorvoeren van de optimalisatiemaatregelen niet doelmatig.”

Filevrije zone en Ring Utrecht
Toch laat Van Nieuwenhuizen het er niet helemaal bij zitten. Filevorming als gevolg van tunneldoseren vindt ze “onwenselijk”. Daarom is ze van plan om flexibeler om te gaan met het begrip ‘filevrije zone’.

Verder bekijkt ze of de zogenaamde ‘G-boog’ van knooppunt Oudenrijn (bij Leidsche Rijntunnel) kan worden verbeterd. “De G-boog is een bekend knelpunt waarbij het verkeer uit de richtingen Amsterdam en Den Haag richting Arnhem samenkomt. Daarnaast wordt de komende jaren ingezet op het aanlegproject Ring Utrecht. Ik verwacht dat met deze projecten de verkeersdoorstroming bij de A2 Leidsche Rijntunnel op termijn zal verbeteren.”

Stoppen met tunneldoseren ziet ze ook niet zitten. “Want de inzet van het instrument verhoogt wel de veiligheid van de weggebruiker in de tunnel.”

(Bron: cobouw.nl)

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan naar de themabijeenkomst Infrastructuur en bereikbaarheid op 23 januari.