Terugblik ALV en themabijeenkomst bereikbaarheid

Op dinsdag 23 januari hield de Industrievereniging haar jaarlijkse ALV en was er tijdens de bijeenkomst aandacht voor het altijd actuele thema bereikbaarheid.

Naast de formaliteiten in de drukbezochte ALV werd een toelichting gegeven op de mogelijke oprichting van een werkstichting voor Lage Weide. Dit in navolging op de werkagenda zoals verleden jaar opgesteld door de Industrievereniging. De toelichting werd verzorgd door projectleider Impuls Marco van Hoek die uitlegde hoe de werkstichting nog meer dan nu kan werken aan een verbetering van het vestigingsklimaat op Lage Weide (zie ook de presentatie). Met een dergelijke werkstichting is het ook mogelijk een meerjarige samenwerking en begroting op te zetten met Ondernemersfonds, gemeente en Provincie. Laatstgenoemde deed in de persoon van Michiel Linskens dan ook een openbare steunbetuiging voor het voorstel. Aanvullend leent de constructie zich ook voor Europees geld, wat een 4-jarige verdubbeling van budget zou inhouden. De mogelijkheden hiertoe worden momenteel onderzocht en de uitwerking hiervan tijdens een extra ingelaste ALV aan de leden voorgelegd.

Vervolgens werden er diverse presentaties verzorgd door gastsprekers:

  1. Theun Schaaf van Rijkswaterstaat vertelde over de congestie rond ‘draaischijf’ Utrecht, de A2 en de Tunneldosering. De presentatie kan niet via deze website worden gedeeld maar als u vragen heeft kunt u contact opnemen via theun.schaaf@rws.nl
  2. Marc Klinkers van de Provincie Utrecht lichtte de plannen rondom de aansluiting Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en A2 toe. De presentatie kan niet via deze website worden gedeeld maar als u vragen heeft kunt u contact opnemen via Marc.Klinkers@provincie-utrecht.nl
  3. Jos Hollestelle van Beter Benutten stipte de knelpunten in fietsbereikbaarheid van Lage Weide aan en presenteerde tegelijkertijd plannen voor de Anton-Geesinkbrug. Dit zou een fietsverbinding moeten vormen tussen de wijken Overvecht en Zuilen en ons bedrijventerrein. Zodoende wordt de reistijd verkort en moet het voor werkgevers gemakkelijker zijn aan goede mensen te komen. En voor de mensen gemakkelijker aan goede banen. Bekijk de presentatie fietsbereikbaarheid Lage Weide.

De plannen voor de Anton-Geesinkbrug en mogelijke verbreding van het fietspad van de Demkabrug kregen veel media-aandacht, u kunt deze artikelen elders op onze site vinden.