Oprichting werkstichting Lage Weide

Op woensdagmiddag 11 juli vond de ALV en zomerbarbecue van de Industrievereniging plaats.

Op de drukbezochte bijeenkomst stond naast de officiële ALV stukken een belangrijk onderwerp op de agenda. Namelijk de oprichting van een werkstichting ten behoeve van Lage Weide. Deze uitvoeringsorganisatie moet er voor zorgen dat projecten en initiatieven in het gebied effectiever en efficiënter aangepakt kunnen worden. Met als doel een verhoging van het niveau van de werk- en bedrijfslocaties op Lage Weide ligt de focus op de volgende thema’s:

  1. Arbeidsmarkt: samenwerking onderwijs, groei stage- en werkervaringsplekken, arbeidsplaatsen;
  2. Bereikbaarheid: verbetering fiets/OV bereikbaarheid, aanpak overlast parkeren, lobby;
  3. Collectiviteiten: o.a.  Marketing & Branding van het gebied ter versterking karakter en aantrekkelijkheid;
  4. Ecosysteem- en Parkmanagement: stimuleren samenwerking, delen kennis en innovatie en fysieke aanpak stimuleren

De aanwezige leden gingen tijdens de ALV unaniem akkoord met het advies van het bestuur om de werkstichting Lage Weide op te richten. De komende periode zal hier in samenwerking en met cofinanciering van het Ondernemersfonds Utrecht, de gemeente en de provincie aan worden gewerkt.