Ondernemers Lage Weide zoeken samenwerking met Provincie

Op 21 maart, daags na de Provinciale Staten verkiezingen was er een geslaagde bijeenkomst met bedrijven van Lage Weide. Onder leiding van Hein Albeda werd de wens helder om de samenwerking met de provincie op te zoeken.

Op de agenda staan de onderwerpen bereikbaarheid, milieu, waterstof en het aanpakken van verpauperde panden. Inmiddels hebben alle partijen een brief en presentatie gehad als input bij de coalitieonderhandelingen. De eerste fracties hebben al contact opgenomen voor een afspraak.

Bedrijven op Lage Weide willen werken aan een betere bereikbaarheid, per fiets en ov. Nu is dat een bottleneck. Door de relatief lange reistijd en onveilige fietsroutes is het lastiger om personeel te werven en te houden. Sommige zaken zijn relatief eenvoudig op te pakken, zoals de bussen iets verder door laten rijden, zodat ook grote werkgevers zoals Hema en Fonq met de bus te bereiken zijn. Optimalisering tunneldosering A2 en de verbreding van de Demkabrug en nieuwbouw van de Anton Geesinkbrug zullen meer tijd vragen.

Lage Weide wil zich nog beter op de kaart zetten als duurzame en circulaire logistieke hub. Hierdoor draagt Lage Weide bij aan een bereikbare en leefbare stad met schone lucht. Samen met de provincie wil Lage Weide een snelle realisatie van een waterstoftankstation realiseren en bijdragen aan het behalen van de milieudoelstellingen van de provincie. Bedrijven op hun beurt gaan ervan uit dat het aanvragen van vergunningen daardoor sneller gaat, omdat je aan de voorkant afspraken kunt maken over doelstellingen, beleid en regelgeving.

Tot slot blijven de verpauperde panden nog steeds een grote bron van ergernis voor veel ondernemers. Bedrijven willen met provincie de handen ineen slaan om hier eindelijk echt iets aan te doen. Wellicht biedt de verwachte komst van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij net dat zetje dat nodig is.