Nieuwe datum bijeenkomst ‘bereikbaarheid en infrastructuur’

Zoals eerder aangegeven stond de eerstvolgende ILW-bijeenkomst gepland voor 14 december.

Naar nu blijkt zijn de gekozen thema’s zo actueel dat we, om u allen een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven, deze bijeenkomst pas op dinsdag 23 januari kunnen laten plaatsvinden.

Op 14 december staat het thema ‘wegen en infrastructuur’, waaronder de situatie rondom de A2 en de Leidsche Rijn tunneldosering, namelijk ook in Den Haag op de agenda als Kamerdebat. Graag willen we de resultaten van dit debat afwachten zodat we over de meest actuele ontwikkelingen geïnformeerd kunnen worden. Rijkswaterstaat zal ons hier in januari meer over kunnen vertellen dan nu het geval is. Tegelijkertijd zijn de aansluiting A2-NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) en de fietsbereikbaarheid van Lage Weide thema’s die aan bod zullen komen.

We zijn welkom bij nieuw aangesloten lid Urban OUTKA, gevestigd aan de zonnebaan 18, 3542 ED Utrecht. Het beoogde programma is van 15.45 – 18.30 uur. Details van het programma en aanmelden kan via de eventpagina. Voorafgaand aan het inhoudelijke programma (startend om 16.30 uur) is dit ook het moment voor de Algemene Ledenvergadering en er wordt afgesloten met onze Nieuwjaarsborrel. We hopen u allen dan ook de 23e januari te mogen verwelkomen.

Het ILW-bestuur