Meedenken Over Lage Weide Als Logistiek Centrum?

Meedenken Over Lage Weide Als Logistiek Centrum? Kom 7 Juni Naar De Werkconferentie!

Lage Weide is onlangs door experts gekozen tot nationale distributie hotspot 2017. Maar hoe bouwen we dit naar de toekomst verder uit? Wat is volgens u daarvoor nodig? Deze vragen willen Port of Utrecht en de gemeente samen met ú oppakken tijdens de werkconferentie Lage Weide Logistiek Centrum op woensdag 7 juni. Ter input voor de conferentie willen we u vragen van tevoren de volgende enquête in te vullen:

Vul de enquête in⟶

Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Hurenkamp worden de resultaten van de enquête en de te ontwikkelen ‘Logistieke Kaart’ tijdens de werkconferentie gepresenteerd. Vervolgens willen we samen met u specifieke logistieke thema’s in diverse workshops uitdiepen. Aan bod komen kleinschalige ontkoppelpunten op Lage Weide en de vraag hoe van aanbod tot realisatie te komen. Ook nieuwe vormen van stadsdistributie zullen worden besproken, waar denkt u bijvoorbeeld waar de kansen voor Lage Weide liggen? Ten slotte zal ook de bereikbaarheid van Lage Weide een thema zijn met de vraag welke ingrepen mogelijk én nodig zijn. Na een plenaire terugkoppeling en blik op het vervolg, wordt er afgesloten met een borrel.

Bent u kortom actief als transporteur, verlader, groothandel, installateur of bouwbedrijf met logistieke wensen voor Lage Weide? Kom dan naar de werkconferentie Lage Weide Logistiek Centrum!

Aanmelden en volledig programma werkconferentie⟶