Mariëlle Wieman nieuwe directeur-bestuurder Parkmanagement Lage Weide

De Raad van Commissarissen van Parkmanagement Lage Weide heeft Mariëlle Wieman per 1 april 2021 benoemd als directeur-bestuurder. Zij volgt Josien van Breda op, die deze functie de afgelopen tweeënhalf jaar heeft vervuld.

 

Mariëlle Wieman is bedrijfskundige en heeft ruim 25 jaar werkervaring in de zakelijke dienstverlening, waarvan 15 jaar in de bouw- en vastgoedsector. Van 2007 t/m 2017 was zij directeur van NEVAP, kennis- en innovatieplatform in de vastgoedexploitatie sector. Sinds 2018 werkt Mariëlle als ondernemer in de gebouwde omgeving. Zij is hoofd- en eindredacteur van twee studieboeken, Handboek Vastgoedmanagement en Vastgoedexploitatie en is ook actief als (gast)docent in het hoger vastgoedonderwijs. 

Lage Weide is met 216 ha, het grootste bedrijventerrein in Utrecht. Het vervult een cruciale rol voor de stad en regio Utrecht. Op Lage Weide zijn meer dan 800 bedrijven gevestigd, die gezamenlijk ruim 18.000 banen aanbieden op de regionale arbeidsmarkt.

Mariëlle Wieman: “Ik verheug me op de samenwerking met mijn nieuwe collega’s, de bestuursleden van Industrievereniging Lage Weide (ILW), de ondernemers en alle andere stakeholders van Lage Weide! In nauwe verbinding en in co-creatie gaan we verder uitvoering geven aan uitdagende projecten op het gebied van arbeidsmarkt, bereikbaarheid, community, veiligheid én duurzaamheid. Ik zie er naar uit om de komende jaren samen met hen nog meer impact te gaan maken op Lage Weide!”

Margreet Rookmaker, voorzitter Raad van Commissarissen Parkmanagement Lage Weide: “Wij zijn blij met de komst van Mariëlle Wieman als opvolger van Josien van Breda. Wij zijn unaniem van mening dat Mariëlle met haar brede ervaring zeer geschikt is om verder richting en invulling te geven aan de verdere ontwikkeling van Parkmanagement Lage Weide. Tegelijk dankt de RvC Josien van Breda voor haar inzet en het bereiken van de resultaten waarmee Mariëlle nu verder aan de slag gaat.”