Lage Weide koploper in zonne-energie met EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven

Utrecht scoort goed qua verduurzaming. Zo heeft Utrecht van alle Nederlandse gemeenten het meeste vermogen zonnestroom.

Ook stond onze stad in de voorjaaarsronde van de SDE+ subsidie 2017 (Stimulering Duurzaam opgewekte Energie) op de 3e plaats van de ranglijst van Nederlandse gemeenten qua aantal toegekende SDE+ subsidieaanvragen. En leuk om te vermelden, binnen Utrecht is Lage Weide koploper qua SDE-toekenningen.

SDE+ toekenningen op Lage Weide
Van alle aanvragen die in de voorjaarsronde van dit jaar werden ingediend en goedgekeurd in Utrecht (19,5 megawatt), werd 60% toegekend voor bedrijven op Lage Weide, voornamelijk voor deelnemers van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), dat in 2015 op initiatief van ILW opgericht werd op ons bedrijventerrein om een versnelling aan te brengen in de verduurzaming. In de vorige SDE-ronde was het percentage SDE-toekenningen van bedrijven op Lage Weide nog 54% ten opzichte van het totale aantal toekenningen in Utrecht. En in de ronde daarvoor was het nog maar 15%.

De projecten op Lage Weide waarvoor in deze ronde SDE-subsidie werd toegekend, zijn samen goed voor een duurzame energieopbrengst van ruim 12,5 megawatt. Om het even in verhouding te zetten, dit was in de vorige ronde 3,6 megawatt en in de ronde daarvoor was het nog maar 0,7 megawatt. Een mooie stijgende lijn en daar mogen we best trots op zijn!

In totaal werd er in Utrecht voor meer dan 23 miljoen euro subsidie toegekend. Het totale subsidiebedrag dat werd toegekend op Lage Weide is bijna 15 miljoen. Hiermee komt de ambitie van ECUB om het grootste industriële zonnedak van Nederland te creëren weer een stuk dichterbij. Lees meer over de ambities en alle vormen van ondersteuning door ECUB op www.ecub.nl of neem contact op met Bert Strijker, manager energie coöperatie van ECUB via b.strijker@ecub.nl of telefonisch op het nummer
06 – 20735360.