Josien van Breda; directeur Werkstichting Lage Weide

December jl. is Josien van Breda begonnen als directeur van de Werkstichting Lage Weide.

Van Breda (41) was voorheen directeur van een belangenbehartiger voor zzp’ers en actief in de gemeentepolitiek. Als directeur van de Werkstichting Lage Weide behartigt Van Breda de belangen van alle bedrijven op Lage Weide en zet zij zich in voor een goed vestigingsklimaat.
De focus in 2019 ligt op bereikbaarheid en arbeidsmarkt. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van ILW op donderdag 24 januari worden de plannen toegelicht.

Op 11 juli 2018 heeft de ALV besloten tot oprichting van de werkstichting. Deze uitvoeringsorganisatie moet er voor zorgen dat projecten en initiatieven in het gebied effectiever en efficiënter aangepakt kunnen worden. Met de benoeming van de directeur is de eerste stap gezet.