Healthy Urban Office Challenge van start

Gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, De Nieuwe Draai en de Economic Board Utrecht hebben vorige week de Healthy Urban Office Challenge gelanceerd. We hopen op 10 inspirerende voorbeelden in de regio!

Gezocht worden kantooreigenaren en –gebruikers die al stappen hebben genomen om hun kantoor groener, gezonder en slimmer te maken, maar ook ambitie hebben om verdergaande maatregelen te nemen de komende 2 jaar.

Lees meer in de aankondiging, de aanvullende informatie en via http://www.economicboardutrecht.nl/huoc.

Deadline voor het indienen van projecten is 28 april, de feestelijke prijsuitreiking op 24 mei.