Energielening Lage Weide

De Energielening Lage Weide: zeer gunstige voorwaarden voor ondernemers op Lage Weide

Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW) heeft samen met het Energiefonds Utrecht speciaal voor ondernemers op Lage Weide de Energielening Lage Weide opgezet. ECLW werd hierbij ondersteund door het Ondernemersfonds Utrecht. De Energielening Lage Weide heeft zeer gunstige voorwaarden en is erop geënt om bij te dragen aan de verduurzaming van Lage Weide.

Energielening ECLW
Bedrijven op Lage Weide kunnen tot 75% van hun investeringen in energiebesparende maatregelen (tot € 50.000) lenen tegen een zeer gunstige rentetarief (momenteel minder dan 1%). Na een aanvraag via de website van ECLW ( www.eclw.nl ) wordt de leningsovereenkomst binnen een paar dagen geregeld.

ECLW zet in op realisatie en wil bestaande drempels om te investeren in verduurzaming zoveel mogelijk uit de weg ruimen om voor ondernemers het duurzame pad naar de toekomst vrij te maken.

Bert Strijker, manager van het Energie Collectief Lage Weide, licht toe: “Op diverse manieren zijn wij bezig Lage Weide te verduurzamen. Deze energielening is een prachtig instrument om ondernemers net dat laatste duwtje in de rug te geven om te investeren. Er kan tegen een bijzonder lage rente geld geleend worden, er zijn geen afsluitkosten, je mag zelf de looptijd kiezen en tussendoor aflossen is geen punt.”

Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW)
Het ECLW is voortgekomen uit een nauwe samenwerking tussen Industrievereniging Lage Weide (ILW) en de gemeente Utrecht. ECLW wil tegen 2020 een CO2-reductie van 30% realiseren. Verduurzamen kan bedrijven grote besparingen opleveren, maar het is voor individuele bedrijven erg lastig, zo niet onmogelijk, om naast hun kernactiviteiten tussen de bomen het bos te ontdekken op de complexe energiemarkt die vele spelers kent. ECLW ondersteunt bedrijven en organisaties op Lage Weide hierin zoveel mogelijk, en gaat voor die CO2-reductie van 30% op Lage Weide tegen 2020.

Activiteiten ECLW
Naast de Energielening Lage Weide ontzorgt ECLW ondernemers op het bedrijventerrein bij het inzichtelijk maken van hun energiebesparingspotentieel en door te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van offertes en subsidies alsook de monitoring van de resultaten. Ook kunnen ECLW-leden profiteren van aantrekkelijke inkoopprijzen voor onder andere groene stroom, LED en zonnepanelen. Alles tezamen maakt het investeren in duurzame energie voor ondernemers op Lage Weide een stuk aantrekkelijker. ECLW verwacht dan ook dat het aantal leden de komende tijd flink zal toenemen.

Wilt u als ondernemer ook deelnemen? Neem dan contact op:

Contactgegevens

Het Energie Collectief Lage Weide (ECLW)
Bert Strijker, Manager Energie coöperatie
E: b.strijker@eclw.nl
W www.eclw.nl
M 06 – 2073 5360