ECLW gaat uitbreiden naar De Wetering-Haarrijn

Op 30 november lanceerde ECLW haar plan om in 2017 naast Lage Weide ook het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn te verduurzamen tijdens de STIP-bijeenkomst.

STIP staat voor Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn. Deze organisatie voor ondernemers op De Wetering Haarrijn, is opgericht om op het bedrijventerrein innovatie te stimuleren en om het bedrijventerrein te verduurzamen. Tijdens de STIP-bijeenkomst maakten aanwezige ondernemers via een anoniem stemsysteem hun waardering bekend voor de 7 plannen die gelanceerd werden. De bijeenkomst vond plaats in de nieuwe locatie van het bedrijf Warmtebouw.

Het plan van ECLW om De Wetering-Haarrijn te verduurzamen kon rekenen op een grote meerderheid ja-stemmers. Maar liefst 68,2 % omarmde het verduurzamingsplan van ECLW dat door Bert Strijker, manager Energie Coöperatie ‘vol energie’ gepresenteerd werd. Slechts 1 klein project dat al een tijdlang succesvol liep kreeg een iets hoger percentage. ECLW versloeg met haar plan een aantal grote lopende projecten. Een mooi resultaat, dat aangeeft dat ook de ondernemers op De Wetering-Haarrijn vertrouwen hebben in de ECLW-formule.

De STIP is naast Vereniging Parkmanagement De Wetering trekkingsgerechtigde van het Ondernemersfonds Utrecht. De drie projecten met het meeste draagvlak van de ondernemers zullen gefinancierd worden vanuit het trekkingsgeld van de STIP. (zie ook: www.stip-dewetering.nl)

Van ambitie naar realisatie

Vanaf januari zal Bert Strijker ook aan de slag gaan op De Wetering-Haarrijn. Net als op Lage Weide zal ECLW zich volgend jaar inzetten om ondernemers te steunen bij hun verduurzamingsambities. ECLW hanteert De Wet milieubeheer als minimum niveau, maar stimuleert ook maatregelen die buiten deze wet vallen. “Verduurzaming is niet alleen noodzakelijk is, maar ook inspirerend en winstgevend” zegt Bert Strijker van ECLW. “Er is op de Wetering al veel geïnventariseerd rondom het energieverbruik en de attitude van de bedrijven ten opzichte van verduurzaming. Maar nu is het tijd om de volgende stappen te zetten, het realiseren van besparingen en uiteindelijk, realisatie van verduurzamingsprojecten. Wij gaan ondernemers hierbij helpen door ze van A tot Z te ontzorgen.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over ECLW? Kijk dan op de site www.eclw.nl. Hier vindt u onze menukaart waarop de werkwijze van ECLW en ons complete aanbod beschreven staat. Ook vindt u hierop informatie over Energielening Lage Weide. Dit is een financieringsbijdrage voor ondernemers op Lage Weide tussen €5000,- en €50.000,- voor maximaal 75% van uw investeringen in verduurzamingsmaatregelen tegen een aantrekkelijke rente (momenteel minder dan 1%).