Calamiteitenoefening Leidsche Rijntunnel A2 in nacht van 23 maart op 24 maart a.s.

In de nacht van 23 maart op 24 maart vindt in de Leidsche Rijntunnel in de A2 bij Utrecht de verplichte vierjaarlijkse calamiteitenoefening plaats. De oefening veroorzaakt hinder voor het wegverkeer in de rijrichting Amsterdam. In de directe omgeving van de tunnel zal de oefening mogelijk merkbaar zijn.

Hinder wegverkeer
De Leidsche Rijntunnel in de rijrichting Amsterdam is in de nacht van 23 op 24 maart afgesloten. Zo zijn zowel de hoofdrijbaan als de parallelrijbaan dicht van 22:00 uur tot 05:00 uur. Verkeer komende uit de richting Amsterdam kan gewoon gebruik blijven maken van de Leidsche Rijntunnel.

Weggebruikers in de rijrichting Amsterdam moeten rekening te houden met extra reistijd. Dit verkeer wordt tussen 22:00 uur en 05:00 uur omgeleid via de A12 en vervolgens de A27 en de A1. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de verkeersinformatie en borden langs en boven de weg in de gaten te houden.

De Stadsbaantunnel is afgesloten van zaterdag 16 maart tot en met zondag 31 maart. Zodoende is deze tunnel, van Gemeente Utrecht, ten tijde van de calamiteitenoefening ook afgesloten. De omleidingsroutes gaan via de wijk Leidsche Rijn en worden aangegeven door middel van borden.

Zichtbaarheid oefening
De oefening vindt plaats in de tunnelbuizen in de rijrichting Amsterdam. Een deel van de oefening is zichtbaar bij de noordelijke uitgang van de tunnel op A2 doordat hulpdiensten en ondersteunende voertuigen daar plaats nemen. Tevens is het mogelijk dat kortstondig rookontwikkeling zichtbaar is aan de noordzijde van de tunnel. Verkeer komende uit de richting Amsterdam zal hierover geïnformeerd worden via informatieborden op en langs de snelweg. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op die de oefening passeren de aandacht bij de weg te houden en de snelheid aan te passen.

Oefening
Aan de oefening wordt deelgenomen door Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, gemeente Utrecht en de Politie. Ook de onderhoudsaannemer van de tunnel en een berger zijn onderdeel van deze oefening. Tijdens de oefening staan de werkwijze en procedures centraal die bij de bestrijding van een incident in de tunnel gevolgd moeten worden. De uitkomsten van de oefening worden gebruikt om de calamiteitenplannen en de procedures waar nodig aan te passen en mogelijk te optimaliseren.

Calamiteitenoefeningen zijn belangrijk om gezamenlijk voorbereid te zijn voor het moment dat er zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet. Een realistische oefening in een tunnel als deze is iedere vier jaar wettelijk verplicht. Voor openstelling van de tunnel in 2011 zijn er twee calamiteitenoefeningen geweest. De laatste oefening was vier jaar geleden in 2015.

De Leidsche Rijntunnel is een landtunnel in de A2 met een lengte van 1.650 meter. De tunnel heeft vier tunnelbuizen: twee hoofdtunnelbuizen voor doorgaand verkeer en twee paralleltunnelbuizen voor lokaal en regionaal verkeer. De hele tunnel is op het maaiveld gebouwd. Bovenop de tunnel ligt een stadspark en het Berlijnplein. De Stadsbaantunnel is naast de Leidsche Rijntunnel gelegen en is bedoeld voor lokaal verkeer.