Algemene Ledenvergadering en zomerbarbecue

Woensdag 11 juli 2018 nodigen we u van harte uit om met elkaar de zomer in te luiden. Om 17.00 uur starten we met de Algemene Ledenvergadering om vanaf ca. 17.30 uur verder te gaan met een gezellige barbecue.

Op de agenda van de ALV staat natuurlijk de Jaarrekening 2017, maar ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van de Werkstichting Lage Weide. Het bestuur is voornemens die werkstichting op te richten en een groot deel van de bestaande activiteiten in die nieuwe stichting onder te brengen. Tijdens de ALV wordt e.e.a. nader toegelicht en is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna er uitsluitend zal worden gestemd over het voorstel van het bestuur om de werkstichting op te richten en die stichting verder vorm te geven. Afsluitend zullen enkele nieuwe leden zich presenteren.

Na het inhoudelijke programma zal er onder het genot van een drankje live voor ons worden gegrild en gaan we er vanuit dat we er samen een mooie avond van gaan maken! Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens onder het genot van een hapje en drankje te spreken en nieuwe contacten op te doen.

Programma
Zie agenda met bijlage.

Wilt u erbij zijn?
Graag uw komst via het secretariaat melden zodat hier met name voor de barbecue rekening mee kan worden gehouden.