Afscheid voorzitter Talitha van den Elst

Op de ALV van 8 maart is afscheid genomen van Talitha van den Elst.

Talitha heeft zich als voorzitter en bestuurslid met hart en ziel ingezet voor Lage Weide. Met succes heeft zij er mede voor gezorgd dat Lage Weide weer duidelijk op de bestuurlijke agenda staat. Met haar kenmerkende enthousiasme en vasthoudendheid heeft ze succesvol gelobbyd om samen met verschillende partijen als de gemeente, Ondernemersfonds Utrecht, U15, EBU en OMU verschillende projecten op te starten. Met het project Impuls Lage Weide wordt bijvoorbeeld de werkgelegenheid op Lage Weide en de samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennisinstellingen gestimuleerd. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid staat op de agenda. Talitha weet daarbij altijd slimme allianties te smeden om iets voor elkaar te krijgen.

Door Talitha’s inzet staat er nu een solide basis. Een Industrievereniging met een stijgend aantal leden, verschillende projecten en projectleiders en een enthousiast en ingewerkt secretariaat. De klus is natuurlijk niet of eigenlijk nooit geklaard en aan de andere bestuursleden de schone taak om op deze basis voor te bouwen. We willen Talitha ook hier nogmaals danken voor haar inzet en wat ons met name bij zou blijven is haar persoonlijke betrokkenheid. Het is niet omdat ze voorzitter was dat ze zich zo heeft ingezet, maar omdat Talitha ook echt hart heeft voor dit mooie en vaak ondergewaardeerde industrieterrein, en voor de bedrijven, ondernemers en werknemers die hier werken.

Na 4 jaar bij het op Lage Weide gevestigde UW directeur te zijn geweest zal ze per 1 mei lid worden van het College van Bestuur van het Nova College (ROC) in Haarlem.