Afscheid Floris de Gelder als voorzitter ILW

In de bestuursvergadering van 5 april 2018 heeft Floris de Gelder zijn functie als voorzitter van de Industrievereniging Lage Weide neergelegd.

Wegens drukke werkzaamheden elders werd het voor hem onmogelijk om zijn diverse functies te combineren. Floris de Gelder: “Het was een voorrecht om voorzitter van Lage Weide te mogen zijn. Lage Weide is een belangrijk schakelpunt van de Utrechtse economie waar volop wordt geïnvesteerd in een goede, innovatieve, toekomst en een toegankelijke arbeidsmarkt voor alle Utrechters. Ik ben de leden van de ILW en mijn medebestuursleden dankbaar voor het vertrouwen en de mooie samenwerking”.

Tijdens de bestuursvergadering is Floris de Gelder bedankt voor zijn grote inzet in het afgelopen jaar. Een mooi jaar waarin we nieuwe bedrijven als de Volker Wessels Bouwhub Lage Weide en Picnic hebben mogen verwelkomen, de mogelijke komst van de tippelzone hebben afgewend en plannen hebben onthuld met als doel de fietsbereikbaarheid van Lage Weide (en daarmee de bereikbaarheid van banen) te verbeteren. Tot slot zijn onder inspirerende leiding van Floris de Gelder ook de voorbereidingen gestart voor de verder professionalisering van ILW en uitbreiding van de samenwerking met de gemeente en provincie Utrecht, specifiek gericht op de verdere ontwikkeling van Lage Weide.

Voor bovenstaande en alle andere in gang gezette ontwikkelingen, gesprekken en initiatieven bedanken we Floris de Gelder dan ook hartelijk en wensen hem zeer veel succes toe in zijn functie als directeur van paleis Soestdijk.

Het bestuur van de ILW is inmiddels begonnen met het voorbereiden van een voordracht voor een nieuwe voorzitter. In de tussentijd zal vice-voorzitter Jos van Rooijen het voorzitterschap waarnemen.