Warmtebouw zet verduurzamingsintentie om in realisatie door plaatsing van 635 zonnepanelen

Op 15 februari tekende Technisch Adviesbureau-Installatiebedrijf Warmtebouw Utrecht B.V. het manifest ‘Het dak van Utrecht geeft Energie!’. Met het ondertekenen sprak Warmtebouw de intentie uit om bij te dragen aan de gezamenlijke doelstelling van diverse overheden, bedrijven, particuliere en maatschappelijke organisaties om in 2020 10% van de daken in Utrecht te hebben voorzien van zonnepanelen. Warmtebouw voegde de daad bij het woord en plaatste de afgelopen weken 635 zonnepanelen op het dak van hun pand aan de Middenwetering 1.

De PV-panelen moeten met ca. 160.000 kWh per jaar in 40% van de energiebehoefte van het pand gaan voorzien. Met dit project wordt er een CO2-reductie gerealiseerd van 66 ton per jaar.

Milieuverklaring
Denken over duurzaamheid is niet nieuw binnen Warmtebouw. In januari 2016 tekende het bedrijf al een milieuverklaring waarin staat dat de directie ‘vanuit goed rentmeesterschap het als haar morele plicht ziet om met haar bedrijfsactiviteiten, wanneer dit binnen de mogelijkheden ligt, geen schade toe te brengen aan het milieu’. Warmtebouw gaf in deze milieuverklaring ook aan een proactieve rol te willen vervullen op het gebied van verduurzaming door o.a. duurzame oplossingen aan haar klanten aan te bieden en collega-ondernemers te enthousiasmeren en te adviseren over verduurzaming. Het pand aan Middenwetering 1 wordt gezien als een visitekaartje. Eerder werd al gefocust op het beperken van de energievraag en het gebruiken van restenergie binnen het pand. Zo werd o.a. de verlichting vervangen door led en werden luchtbehandelingsystemen voorzien van warmteterugwinning. In dit licht was het plaatsen van zonnepanelen op het eigen pand een logische vervolgstap.

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
De zonnepanelen werden geleverd en geplaatst door het bedrijf Geotherm Energy Systems B.V. Dit bedrijf is een van de samenwerkingspartners van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) waarvan Warmtebouw ook deelnemer is. Het EnergieCollectief is een organisatie zonder winstoogmerk van en voor ondernemers. Het werd in 2015 opgericht vanuit de Industrievereniging Lage Weide om ondernemers te helpen verduurzamen en breidt zich uit naar andere industrieterreinen. ECUB geeft ondernemers inzicht in hun energiehuishouding door middel van een gratis energiequickscan en begeleidt bedrijven bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Deelnemers van het collectief kunnen daarnaast profiteren van allerlei voordelen zoals aantrekkelijke collectieve prijzen voor groene stroom, ledverlichting en PV-installaties.