Uitstraling Lage Weide belangrijk visitekaartje

Naast veiligheid beschouwt de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Lage Weide (KVO-B) de vitaliteit van het bedrijventerrein als kerndoel. Onze uitstraling is immers ons visitekaartje. We maken ons daarom hard voor een schoon en opgeruimd gebied met een frisse uitstraling.
De omgevingskwaliteit naar een hoger plan tillen, vraagt om bewustwording bij de organisaties op het terrein, het nemen van sociale verantwoordelijkheid en de wil om in actie te komen. Samen lukt ons dat.

Terreinschouwingen
Meerdere malen per jaar houden we in samenwerking met de brandweer en de politie terreinschouwingen.  We brengen hierin de knelpunten op het gebied van veiligheid en kwaliteit in kaart. Op basis van deze schouwingen richten we een actieplan in.

Sociale verantwoordelijkheid
Willen we een schoon en verzorgd bedrijventerrein, dan moeten we in eerste instantie kijken naar onszelf. We kunnen de verantwoordelijkheid namelijk niet afschuiven op de gemeente, die in principe verantwoordelijk is voor de verzorging en onderhoud van de openbare ruimte. Dergelijke gemeentetaken staan helaas onder druk. We zullen zelf de verantwoordelijk moeten nemen voor de uitstraling van het terrein. In samenwerking met derden, maar ook individueel door onszelf de vraag te stellen: welke bijdrage kan mijn bedrijf leveren om het terrein verzorgd te houden?

Uitstraling in eigen hand
Dat houdt ook in verantwoordelijkheid nemen voor de uitstraling van het bedrijventerrein. “Het is een cliché, maar ook dat begint bij de individuele ondernemer. Stel jezelf de vraag: wat doe ik om mijn omgeving netjes te houden? Bijvoorbeeld het installeren van een toonbaar hekwerk of het opruimen van het eigen terrein. Maar ook het bijhouden van het groen.