Rapportage KVO-B Lage Weide 2017

Uitwerken maatregelen uit plan van aanpak KVO-B Lage Weide

In 2016 werd een plan van aanpak opgesteld door de werkgroep Lage Weide. Hierin staan verschillende maatregelen beschreven om de veiligheidssituatie en de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren. Hierin staan algemene zaken die (bij wijze van) voor alle
bedrijventerreinen gelden, maar ook zaken die alleen op Lage Weide spelen en door hun complexiteit een lange termijn adem vragen.

In 2017 werd de lijn die in 2016 werd uitgezet verder gevolgd. Naast het uitvoeren van de maatregelen die hierin omschreven staan voerde de werkgroep KVO-B Lage Weide in 2017 een dagschouw en een nachtschouw uit over het bedrijventerrein Lage Weide. Naar aanleiding van deze schouwen werden ook weer actielijsten opgesteld op actuele zaken op te lossen.

Op deze actielijsten stonden zaken die vrij simpel te realiseren waren (denk aan scheve
lantaarnpalen, zwerfvuil, onveilig geparkeerde vrachtwagentrailers, losliggende stoeptegels). Deze
zaken werden dan ook direct opgepakt. De beschrijving van al deze actiepunten vindt u in de Evaluatie KVO-B 2017 definitief