Opslag tegen gevels

Het buiten opslaan van brandbare materialen brengt risico’s met zich mee.

Brandstichting is één van de meest voorkomende oorzaken van brand. Rook en roet kunnen veel schade aanrichten en bovendien kan de brand overslaan naar uw gebouwen. We geven u de volgende tips:
1. Sla uw spullen zoveel mogelijk binnen op.
2. Richt voor buitenopslag een vaste plek in, buiten het bereik van vandalen.
3. Gebruik voor afvalopslag containers die zijn voorzien van een slot. Informeer bij uw afvalinzamelingsbedrijf naar de mogelijkheden.
4. Controleer aan het einde van de werkdag of het terrein is afgesloten zodat de buiten opgeslagen materialen niet bereikbaar zijn voor derden.
5. Houd zo veel mogelijk afstand tussen de opslag en uw gebouwen. Houd hiervoor als algemene richtlijn minimaal tien meter aan.
6. Ga in gesprek met uw buren als de buitenopslag op het naastgelegen terrein een brandgevaarlijke situatie oplevert voor uw bedrijf.
7. Vuile poetsdoeken, verfresten en sigarettenafval kunnen door zelfontbranding brand veroorzaken. Maak daarom gebruik van metalen
afvalcontainers met gesloten deksel.

Meer informatie over brandveiligheid?
Hierboven vond u enkele tips om uw bedrijf brandveiliger te maken. Pas deze tips vandaag nog toe om uw bedrijf zo veilig mogelijk te maken.

Wilt u meer informatie over brandveiligheid? Stuur dan een e-mail naar a.overeem@vru.nl