Leegstand en kraken van panden op Lage weide

Op Lage Weide zijn een aantal leegstaande kantoorpanden/bedrijfspanden.

Dit kunnen panden zijn welke in afwachting zijn van sloop, renovatie, verkoop, verhuur of andere ontwikkeling. Deze panden kunnen een risico vormen wat betreft brand, vandalisme, lekkages en verpaupering, maar in het bijzonder een risico voor kraak en illegale feesten. Afgelopen week was het weer raak op de Reactorweg, een lang leegstaand pand werd opnieuw gekraakt.

Preventie
Een tijdelijke oplossing voor deze problemen kan zijn leegstandsbeheer of met een minder sympathieke benaming “anti-kraak”. Dit houdt in tijdelijke bewoning door particulieren of ondernemers waardoor de voorgaande risico’s verkleind worden. Door dit te regelen via een professionele organisatie (zie KLB keurmerk Leegstand), kunnen de risico’s voor de leegstaande panden verminderd worden.

Ook het gebruik van elektronische detectie in de leegstaande panden is tegenwoordig een veelgebruikte vorm om inbraak en kraak op heterdaad te ontdekken.

Tip!
De politie kan bij op heterdaad “kraken” door de nieuwe kraakwetgeving direct ingrijpen! Dus let op uw leegstaande pand en ook op uw buren!

Bel 112 bij verdachte situaties of 0900-8844 voor vragen of om contact te leggen met uw wijkagent.