Help, er zitten krakers in mijn pand!

 

Als eigenaar van een leegstaand pand kunt u geconfronteerd worden met krakers die in uw eigendom willen verblijven. Ook op Lage Weide gebeurt dit met enige regelmaat. Als eigenaar bent u aansprakelijk voor de gevaarlijke situaties, de schade aan het pand en de overlast die hiermee vaak gepaard gaat. De aanwezigheid van krakers kan bovendien de verkoop van uw pand bemoeilijken. Het schrikt de potentiële kopers niet alleen af, het drukt ook de waarde van een pand. Onzekerheid over de staat en het moment van levering van het pand, vrij van krakers, zorgen er vaak voor dat de onderhandelingen over een verkoop al snel stuk lopen.

Hoe zit het?
Kraken is sinds 1 oktober 2010 strafbaar. Een kraker kan op grond van artikel 138a Wetboek van Strafrecht worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar. Daarnaast heeft de officier van justitie op grond van de wet de bevoegdheid het gekraakte pand te betreden en te ontruimen. Maar deze strafrechtelijke mogelijkheden betekenen helaas niet dat politie en justitie zonder meer en direct optreden tegen krakers.

Zelfs als er aangifte is gedaan, besluit de officier van justitie vaak voorlopig niets te doen. De reden hiervoor is dat de kraker zich inmiddels op zijn huisrecht heeft beroepen. Dit huisrecht komt erop neer dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Een procedure is daarmee vaak onvermijdelijk als de officier van justitie tot ontruiming zou willen overgaan. Als eigenaar kunt u uw pand ook via een kort geding laten ontruimen als u kunt aantonen dat u op korte termijn iets met het pand wil gaan doen (bijvoorbeeld verbouwen of verkopen).

Wat te doen?
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Heeft u (binnenkort) leegstaand vastgoed? Er zijn een aantal dingen die u kunt doen.

  • Schakel een anti-kraakorganisatie in. Door u pand tijdelijk te laten bewonen door particulieren of ondernemers via een professionele anti-kraakorganisatie kunt u risico’s verkleinen.
  • Vraag collega-ondernemers in de buurt een oogje in het zeil te houden. Een goede buur is in dit geval zeker beter dan een verre vriend.
  • Meldt u aan bij de appgroep KVO-B Lage Weide Veilig. In deze appgroep houden ondernemers elkaar op de hoogte van verdachte of onveilige situaties op lage Weide.
  • Maak het pand zo onaantrekkelijk mogelijk. Alleen de stroomvoorziening afsluiten is niet voldoende. Krakers nemen vaak hun eigen generator mee. Een pand met een lek dak daarentegen is minder aantrekkelijk.
  • De politie kan wel onmiddellijk optreden wanneer een kraak ‘op heterdaad’ wordt geconstateerd. Zorg daarom voor een goed werkend alarmsysteem en plaats camera’s.
  • Er bestaan tijdelijke alarmsystemen speciaal hiervoor. Wilt u meer informatie hierover? Frank van Essen van de vereniging U-Safe (frankvanessen@u-safe.nl) kan u hierbij helpen.

Vereniging U-Safe verzorgt samen met BBN op acht Utrechtse bedrijventerreinen waaronder Lage Weide de collectieve surveillance, de afhandeling van incident-opvolgingen en het kwaliteitsmanagement van de camera toezichtcentrale in de gebieden. Vereniging U-safe is een vereniging zonder winstoogmerk met een coöperatief karakter.