Bedrijfshulpverlening verplicht?

Wat moet u nou precies als werkgever?   
Laten we bij het begin beginnen. Wat is bedrijfshulpverlening (BHV) nu eigenlijk en wat moet u als werkgever regelen?

Bedrijfshulpverlening (BHV) betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers gevaar loopt. De taak van de BHV-er is om letsel en schade te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken.
Elke werkgever is verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV-er zijn.

Aantal BHV-ers    
Ooit bestond de regel dat op elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV-er aanwezig moest zijn. Met een wijziging in de Arbowet is dit komen te vervallen.
In de ARBOwet staat nu dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV-ers is afhankelijk van de organisatie van het bedrijf en de risico’s die bij de betreffende organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Risico’s beperken is vooruitkijken   
Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s. Als u de risico’s van uw organisatie kent, kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie.

Voldoende BHV-ers daadwerkelijk aanwezig   
Er moeten altijd voldoende BHV-ers daadwerkelijk aanwezig zijn in uw organisatie. Hierbij dient u rekening te houden met ziekte, vakantie en roosters. Het is wettelijk toegestaan in een winkelstraat de bedrijfshulpverlening onderling met elkaar te regelen. Hierover moeten wel afspraken worden gemaakt en schriftelijk worden vastgelegd.

Taken bedrijfshulpverlening (BHV)
– Eerste hulp bij ongevallen bieden
– Beginnende brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
– Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties;
– Inroepen van hulp van buiten (professionele hulpdiensten)

Opleidingseisen BHV-ers            
Er zijn geen speciale verplichte opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet schrijft voor dat er snel en juist gehandeld moet worden.

Scholing, oefening en bijscholing
Als werkgever moet u zorgen voor een goede scholing en uitrusting van de bedrijfshulpverleners, zodat zij eerste hulp bij ongevallen kunnen verlenen, kleine branden kunt bestrijden en collega’s en gasten kunt evacueren. Een bedrijfshulpverlener moet regelmatig worden bijgeschoold en oefenen. De overheid raadt aan minimaal 1 keer per jaar een opfriscursus te volgen.

Meer informatie   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Overeem (medewerker Preventie) via telefoonnummer 088-8783947 of e-mailadres a.overeem@vru.nl