Utrecht krijgt waterstoftankstation dankzij initiatief van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven

Bij bedrijventerrein Lage Weide ondersteunt de Gemeente Utrecht momenteel een aantal ondernemers, verenigd in het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), in hun plannen om een waterstofvulpunt te realiseren.

Utrecht heeft met betrekking tot mobiliteit grote ambities. Zo wil de stad dat de bevoorrading van de Utrechtse binnenstad vanaf 2025 volledig uitstootvrij gebeurt. Tegen 2030 wil Utrecht zelfs helemaal klimaatneutraal zijn. De realisatie van een waterstoftankstation zou de realisatie van deze ambities een stuk dichterbij kunnen brengen.

Gezamenlijke lobby voor subsidie succesvol
Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven wil duurzame mobiliteit stimuleren. In dit kader heeft het EnergieCollectief zich ingezet voor de realisatie van een waterstoftankstation. ECUB is de afgelopen tijd bezig geweest met de vraagaggregatie voor waterstofvoertuigen.
Samen met PitPoint, een waterstoftankstationbouwer die recent een Europese subsidie ontving voor de bouw van 4 tankstations in Nederland en de gemeente Utrecht trok ECUB op in een lobbytraject om ook aanspraak te maken op een aanvullende rijkssubsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de zogenoemde DKTI-regeling. Met succes, ook de DKTI werd onlangs toekend voor Utrecht aan PitPoint waarmee een groot deel van de kosten voor een waterstoftankstation in Utrecht nu is gedekt.

Locatie en tijdspad
Er zijn op dit moment in Utrecht meerdere locaties in beeld. Wel is duidelijk dat het waterstoftankstation op het werkgebied van ECUB zal komen ( het bedrijventerrein Lage Weide en De Wetering – Haarrijn). Er wordt gestreefd naar oplevering van het waterstoftankstation in het eerste kwartaal van 2020.

Rol ECUB
ECUB gelooft in een toekomst voor waterstof. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven verwacht dat de komende jaren de duurzame energieopwekking fors zal toenemen, waardoor de wens voor opslag van energie groter zal worden. Dit kan opgelost worden met accu’s, maar in de vorm van waterstof kun je duurzame energie ook goed bewaren zodat je het op een later moment weer gebruiken kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor mobiliteit. Dit kan positief bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet.
Op dit moment is de markt voor waterstof nog pril en de kostprijs hoog. Met de ontwikkeling van een waterstoftankstation in Utrecht wil ECUB de ontwikkeling van de markt voor waterstof en waterstofvoertuigen aanjagen, door partijen te verbinden en door als intermediair op te treden.

Ook rijden op waterstof?
ECUB is bezig met de vraagaggregatie voor waterstofvoertuigen. Bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het rijden op waterstof voor personenvervoer en/of vrachtvervoer en denkt u erover om (op termijn) een of meerdere waterstofvoertuigen aan te schaffen? Neem dan even contact op met de manager van ECUB, Bert Strijker, door een mailtje sturen naar b.strijker@ecub.nl of bel naar 06 -20735360. We informeren u graag.

Zie ook: Raadsbrief Gemeente Utrecht

en utrecht.nieuws.nl