Verloop voorjaarsronde SDE+ 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief van 5 april de voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van het verloop van de voorjaarsronde SDE + 2017.

De SDE is een subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen om duurzame energieopwekking te stimuleren. Bedrijven die willen investeren in duurzame energieopwekking konden in maart in verschillende fasen subsidiebedragen tussen 9 en 13 cent aanvragen voor elke op te wekken kWh. De subsidieperiode van de SDE is 15 jaar.

ECLW is zeer verheugd te kunnen melden dat er in deze SDE-ronde landelijk 4.673 aanvragen zijn ingediend met een totaal aangevraagd budget van €7,1 miljard. Het beschikbare budget was 6 miljard. Hoewel er dus een overschrijding is van het budget, valt de hoogte hiervan mee in vergelijking met de overschrijdingen van voorgaande rondes. Pas in de derde fase (van 11 tot 13 cent) werd het budget overschreden.

In de eerste fase (tot 9 cent/kWh) is ruim 1,4 miljard aangevraagd, vooral voor wind- en geothermieprojecten. In de tweede fase (tot 11 cent/kWh) is het aangevraagde budget opgelopen tot ruim 5,8 miljard, vooral door aanvragen voor zon-pv en wind. In de derde fase (tot 13 cent/kWh) is er veel budget aangevraagd voor zon-PV en biomassavergassing. Geconcludeerd kan worden dat er deze ronde voor meer zon-pv projecten aanvragen toegekend zullen worden en dat de kansen op toekenning van aanvragen door bedrijven op het werkgebied van ECLW (Lage Weide en De Wetering – Haarrijn) groot is.

De volgende SDE+ najaarsronde 2017 begint eind september. Mocht u ook plannen voor duurzame energieopwekking hebben, wordt dan lid van ECLW (mail naar b.strijker@eclw.nlvoor een afspraak). Wij ontzorgen u in het gehele traject van subsidieaanvraag tot realisatie. Wacht hier niet te lang mee. De voorbereiding van een goede subsidieaanvraag vraagt nogal wat tijd.