Verduurzaming moet simpel en bereikbaar zijn voor bedrijventerreinen

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) laat zien wat de kracht is van het collectief bij verduurzaming van bedrijventerreinen.

Bert Strijker, manager van het ECUB: ‘We willen verduurzaming simpel, bereikbaar en uitvoerbaar maken voor elke ondernemer op een bedrijventerrein.’ Het ECUB is volgens Strijker een collectief voor en door ondernemers. ‘We ontzorgen de ondernemer en bieden een duidelijk perspectief. Daardoor wordt het interessant voor bedrijven om te verduurzamen.’

Verlaging CO2-footprint

Doel van het collectief is om ondernemers op bedrijventerreinen inzicht te verschaffen in hun energiehuishouding en hen te helpen stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De leden gaan minimaal voldoen aan de wettelijke kaders voor energiebesparing.

Het collectief stimuleert de bedrijven om hun CO2-footprint verder te verlagen zodat ze uiteindelijk klimaatneutraal worden. Strijker: ‘Door collectief producten en diensten in te kopen, zoals pv-panelen, energiebesparende maatregelen en groene stroom, kan het collectief de ondernemers scherpe prijs-kwaliteitverhoudingen aanbieden.’

Utrechtse bedrijventerreinen koploper

Verder wil het ECUB in Utrecht het grootste industriële zonnedak van Nederland verwezenlijken. Ook ambieert het ECUB een koploperspositie in de energietransitie voor Utrechtse bedrijven, met alle mogelijke spinoffs van dien. ‘We willen bovendien een keurmerk gebruiken, waarmee ondernemers kunnen laten zien hoe ambitieus ze zijn’, aldus Strijker.

Krachtenbundeling

Het ECUB is voortgekomen uit het in 2015 opgerichte EnergieCollectief Lage Weide (ECLW). Strijker: ‘Voor ondernemers op dat bedrijventerrein waren er destijds gesubsidieerde energiescans. Maar daar werd nauwelijks van gebruikgemaakt, omdat ondernemers het vervolgtraject niet goed konden overzien.

Onze voorzitter Henk Stamhuis vond toen dat ondernemers hun krachten moesten bundelen in een collectief. Deze formule sloeg aan. Het succes bleef niet onopgemerkt. Diverse bedrijventerreinen en gemeenten toonden interesse. Toen bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn zich aansloot hebben we ECLW veranderd in ECUB.’

ECUB opent deuren

Eén van de bij het collectief aangesloten ondernemers is Michel van Ieperenburg. Hij is eigenaar van IeVeMa Beheer, dat opslag-, bedrijfs- en kantoorruimten verhuurt. ‘Ik heb goede ervaringen met het ECUB. Het collectief opent deuren en legt uit welke weg we moeten bewandelen bij de verduurzaming van onze bedrijfspanden.

Bijvoorbeeld op het gebied van subsidies, wat voor veel ondernemers lastige materie is.’ Ook wij zijn met verduurzaming begonnen. Op het dak van ons pand in Lage Weide hebben we zonnepanelen laten leggen. Daardoor hebben we tot nu toe ongeveer 36 ton minder CO₂ uitgestoten. Bovendien hebben we LED-verlichting aangebracht, waarmee we circa 10.000 kWh per jaar besparen.’

Handboek

Inmiddels is er een handboek verschenen. ‘Veel bedrijventerreinen – waarvan er zo’n 4.000 in Nederland zijn – hebben interesse om onze aanpak over te nemen’, zegt Strijker. ‘Daarbij kunnen ze gebruik maken van ons handboek. Daarin hebben wij al onze opgedane kennis en ervaring rondom de verduurzaming van bedrijventerreinen gebundeld. Het boek laat goed zien hoe je samenwerking op het gebied van duurzaamheid op een bedrijventerrein zodanig kunt vormgeven dat ondernemers daarvan de voordelen ondervinden.’

Rol RVO.nl

RVO.nl stimuleert de collectieve aanpak voor verduurzaming van bedrijventerreinen, onder meer door kennis te delen en business cases te laten uitwerken.

Meer weten

BRON: rvo.nl