Overhandiging handboek ECUB

Duurzaam Utrechts ondernemerschap is voorbeeld voor andere steden

Gisteravond overhandigde Henk Stamhuis, voorzitter van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), een handboek aan Margreet van Gastel, ambassadeur energie-uitdagingen 2020 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het handboek draagt als titel ‘Handboek voor collectieve aanpak verduurzaming bedrijventerreinen’. In dit handboek is uitgewerkt hoe ECUB het Utrechtse bedrijfsleven helpt bij het verduurzamen, ter inspiratie voor andere steden en plaatsen. De overhandiging vond plaats op de bijeenkomst ‘Duurzaamheid en de kracht van het collectief’, gezamenlijk georganiseerd door ECUB en Ondernemersfonds Utrecht (OfU).

Praktisch hulpmiddel
Margreet van Gastel sprak vol lof over de Utrechtse praktijk bij het ontvangen van het handboek. ‘QUOTE (met concrete aantallen over Lage Weide)’. Ze hoopt dat dit goede voorbeeld ook andere ondernemers zal aanzetten tot verduurzaming. Het ECUB-handboek doet daarbij dienst als praktisch hulpmiddel.

Duurzaamheid en de kracht van het collectief
Het doel van de bijeenkomst was om ondernemers te inspireren om te verduurzamen, en ook om hen te laten zien hoe zij dit concreet collectief kunnen aanpakken. Het Ondernemersfonds is in Utrecht een belangrijk middel om collectief projecten te kunnen uitvoeren. Zo ligt het Ondernemersfonds aan de basis van ECUB. Een initiatief van Industrievereniging Lage Weide dat in de gemeente Utrecht sterkt groeit en waar inmiddels ook Stichting Innovatie en Promotie De Wetering (STIP) op is aangesloten. Behalve ECUB lieten ook Robin Berg (We Drive Solar, LomboXnet) en Green Business Club Utrecht Centraal hun initiatieven zien. De bijeenkomst vond plaats bij ROSIERVANDENBOSCH Bedrijfswagens B.V., een van de bedrijven die duurzame maatregelen heeft getroffen en is aangesloten bij ECUB.

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven
EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is een coöperatie zonder winstoogmerk opgericht door ondernemers. ECUB ontzorgt ondernemers vanaf hun verduurzamingsambitie tot de uiteindelijke realisatie.

Ondernemersfonds Utrecht
Ondernemersfonds Utrecht is een initiatief van en voor Utrechtse ondernemers. Met dit fonds worden collectieve projecten gefinancierd die ondernemen in Utrecht veiliger, makkelijker, effectiever, duurzamer of gewoon leuker maken.