EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) ontzorgt ondernemers vanaf hun verduurzamings-ambitie tot de uiteindelijke realisatie. Het is een organisatie zonder winstoogmerk die dóór en vóór ondernemers werd opgericht. ECUB en de Industrievereniging Lage Weide zijn sterk met elkaar verbonden.

Het initiatief voor het oprichten van de coöperatie kwam namelijk van ILW. In 2017 sloot het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn zich aan bij het collectief. Ook andere Utrechtse Bedrijventerreinen hebben inmiddels interesse getoond in aansluiting bij ECUB.
ECUB biedt inzicht in de energiehuishouding van bedrijven door middel van een energiequickscan, en helpt hen twee jaar lang bij doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Als lid van ECUB kunt u bovendien profiteren van aantrekkelijke collectieve prijzen voor groene stroom, ledverlichting en zonnepanelen. ECUB wil laten zien dat verduurzaming loont en dat je door zaken collectief op te pakken nog meer voordeel kunt behalen.

De gemeente Utrecht gelooft in deze formule en heeft daarom met ECUB afspraken gemaakt over handhaving. Leden van het collectief hebben geen prioritering voor handhaving op de Wet milieubeheer wat betreft energie. ECUB-leden kunnen hierdoor energiebesparende maatregelen uitvoeren op een voor hen efficiënt tijdspad en kunnen  tijdrovende inspecties vermijden.

Nieuwsgierig naar wat ECUB voor u kan doen? Op www.ecub.nl vindt u meer informatie over onze aanpak. Wilt u een afspraak? Mail of bel Bert Strijker, manager van ECUB: b.strijker@ecub.nl | 06 – 20735360.