Nieuwe projectmanager Arbeidsmarkt Lage Weide

Het aantrekken van medewerkers is een grote opgave voor vele werkgevers op Lage Weide. Corona of niet, de arbeidsmarkt is altijd in beweging. Op Lage Weide hebben we als doel werkgevers te faciliteren kennis uit te wisselen, samen te werken en kansen te creëren en daarmee een sterke(re) positie in te nemen op de arbeidsmarkt als collectief. Voor werkgevers heeft dit als voordeel dat zij op de hoogte gehouden worden van trends, dat er netwerkgelegenheid gecreëerd wordt en dat zij hulp kunnen krijgen om mee te draaien in gesubsidieerde arbeidsmarktprojecten. Voorbeelden zijn ontwikkelingen op skillsgebied, Nederlandse Taalles, P&O-netwerkbijeenkomsten en Matchtafels (uitwisseling van werknemers).

Parkmanagement heeft in de persoon van Bob van den Berg de ‘linking pin’ gevonden en hem parttime ingehuurd voor arbeidsmarktprojecten voor de werkgevers en relaties van Lage Weide. Wil jij eens kennismaken? Neem dan contact op met bobvandenberg@lageweide.nl, 06-11 70 79 61.