Matchtafel PO& Lage Weide 2 december

Een matchtafel is een interactieve bijeenkomst van hrm-medewerkers, loopbaanbegeleiders, etcetera en is gericht op het kansen bieden voor medewerkers bij andere (deelnemende)organisaties. Vaak weten we niet welke behoefte er speelt bij de “buren”. Komen functietitels niet altijd overeen, maar blijken er raakvlakken te zijn in functie inhoud.

Door bij elkaar te komen en kandidaten en vacatures met elkaar te delen én te vertellen over de eigen organisaties ontstaat er een waardevol netwerk waar werkgevers én werknemers voordeel van hebben.

Noteer daarom in je agenda:

Matchtafel P&O netwerk Lage Weide
Donderdag 2 december 2021
09.00 tot 11.00 uur

Hoe ziet een matchtafel eruit?

Een matchtafel gaat echt om het maken van de verbinding. Dus we gaan aan de slag. Deelnemers pitchen van papier hun kandidaat, wat betekent dat je weet wat deze kandidaat kan en wil. De deelnemers denken welke mogelijkheden zij zien (kan ook door gebruik te maken van mogelijkheden in persoonlijk netwerk).  De acties die hieruit voortvloeien kunnen variëren in een netwerkgesprek met de kandidaat, daadwerkelijk voorstellen op een functie, of advies waar misschien nog niet aan gedacht is. Die moeilijk invulbare vacature… hoe kijken de andere deelnemers aan de matchtafel hiernaar? Kunnen we misschien met elkaar een oplossing hiervoor bedenken? 

Vereiste is dat de deelnemers open staan voor de vraag van een andere én bereid zijn mee te denken met elkaar. 

De matchtafels van Mobiliteit Utrecht worden nu 8 jaar met groot succes georganiseerd. Meestal nemen hier 15 à 20 organisaties per tafel aan deel. Per kandidaat komen er meestal 2 tot 3 acties variërend  van advies, tips, stageplaatsen, meeloopdagen, netwerkgesprekken en voorstellen op vacatures. Inmiddels weten de deelnemers elkaar ook goed te vinden buiten de matchtafels omdat zij weten wat er bij elkaar speelt. Voor kandidaten fijn om van werk naar werk te kunnen bewegen en te kunnen werken aan hun eigen mobiliteit. 
Maar ook zijn hier gezamenlijke initiatieven ontstaan om openstaande vacatures in te vullen. Door met elkaar mee te denken ontstaan er mooie matches aan een matchtafel.

Doe jij ook mee? 
Meld je dan aan voor de Matchtafel P&O Lage Weide. We zouden het erg leuk vinden als je erbij bent.

Aanmelden

Meld je nu gratis aan via info@lageweide.nl. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal dit wederom een digitale matchtafel worden. Je ontvangt de link na aanmelding. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin