Uitnodiging werkconferentie Lage Weide Logistiek Centrum

Lage Weide etaleren én duurzaam ontwikkelen als logistiek hart van de regio Utrecht.

Deze uitdaging pakken ILW, het platform Port of Utrecht en de gemeente Utrecht gezamenlijk op in het onlangs gestarte project Lage Weide Logistiek Centrum. In het kader van dit project wordt op woensdagmiddag 7 juni ook een werkconferentie georganiseerd waarvoor we alle ondernemers van harte uitnodigen! Ter input voor de conferentie willen we u hiervoor wel vragen van tevoren de enquête in te vullen:

Vul de enquête in

Onder leiding van dagvoorzitter Ruben Hurenkamp worden de resultaten van de enquête en de te ontwikkelen ‘Logistieke Kaart’  tijdens de werkconferentie gepresenteerd. Specifieke logistieke thema’s worden vervolgens in diverse workshops uitgediept. Aan bod komen kleinschalige ontkoppelpunten op Lage Weide en de vraag hoe van aanbod tot realisatie te komen. Ook nieuwe vormen van stadsdistributie zullen worden besproken met de vraag waar de kansen voor Lage Weide liggen. Ten slotte zal ook de bereikbaarheid van Lage Weide een thema zijn met de vraag welke ingrepen mogelijk én nodig zijn. Na een plenaire terugkoppeling en blik op het vervolg, wordt er afgesloten met een borrel.

Bezoek onderstaande link voor het uitgebreide programma en om direct in te schrijven:

Aanmelden werkconferentie

Houd voor de exacte locatie deze pagina in de gaten!