Plannen inrichting Noordelijke Randweg (NRU)

Op 24 oktober heeft de Gemeente Utrecht de plannen voor de inrichting van de Noordelijke Randweg gepresenteerd. Het gaat in de plannen om het stuk van de NRU tussen Overvecht en de A27.

De ILW juicht toe dat de verkeerslichten zullen verdwijnen en dat de maximumsnelheid wordt verhoogd naar 80 km/u. In de komende tijd zal de ILW namens de ondernemers op Lage Weide pleiten voor het zo snel mogelijk uitvoeren van deze plannen en voor het maximaliseren van de doorstroming op de NRU.

Alle belanghebbenden hebben nog tot 3 december de tijd om de plannen te bestuderen en met een reactie te komen.