Oproep: doe mee met living lab circulair bouw- en slooptransport vanaf Lage Weide!

Welke bedrijven op Lage Weide willen meedoen in een ‘duurzaam living lab’ gericht op innovatie van uitstootloos circulair bouw- en slooptransport over weg en water binnen Utrecht? Voor de Hoge School Utrecht zijn we op zoek naar bedrijven die actief zijn in bouw en bouwstoffen, bouw- en sloopafval, transport en energie. Mocht u buiten deze categorieën actief zijn maar ook kansen zien, dan bent u ook welkom.

Samen met overheden, bedrijven en kennisinstellingen willen we werk maken en onderzoek doen om van Lage Weide hét lokale en regionale knooppunt te maken voor multimodaal, uitstootloos en circulair bouw- en slooptransport voor de stad en regio Utrecht. Wij richten ons op bouw- en slooptransporten voor binnenstedelijke bouwopgaven en herontwikkeling, in eerste plaats Merwedekanaalzone. Daar komen alle aspecten bij elkaar.

Daarmee sluiten we aan bij diverse toekomstbeelden en beleidsdoelen van gemeente, provincie en Rijk om te komen tot lagere/geen uitstoot, minder verkeersdruk, circulair hergebruik van materiaal, en creëren van werkgelegenheid. De ‘waterstofeconomie’, ‘circulaire economie’, bouw en logistiek biedt vele kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid op Lage Weide. Daar willen we op inhaken. Het ‘duurzaam living lab’ biedt ondernemers de mogelijkheid om met hulp van onderzoek en innovatie op deze kansen te anticiperen en business te ontwikkelen.

In het Living Lab werkt u samen met overheden zoals gemeente en provincie en kennisinstellingen waaronder Hogeschool Utrecht, TUDelft en TNO aan haalbare oplossingen en aantoonbare effecten. Dit is een proces van lange adem maar de ontwikkelingen volgen elkaar ook snel op. Het duurzame living lab vult dat in met een vijfjarig traject van onderzoek, overleg, kennisuitwisseling en experimenteren met bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Als deelnemer heeft u invloed op toekomstig beleid en heeft u het voordeel dat u bovenop nieuwste ontwikkelingen zit.

Wij hopen op een grote deelname van ondernemers op Lage Weide! Dus meldt u graag, ook bij vragen, voor 11 februari via info@lageweide.nl