Kansenkaart Lage Weide

De Gemeente Utrecht en OntwikkelMaatschappij Utrecht (OMU) hebben samen een interactieve kansenkaart opgesteld voor industrieterrein Lage Weide.

Op het bedrijventerrein zijn veel florerende bedrijven gevestigd, van grootschalige multinationals tot eenmanszaak. Er zijn hier een uiteenlopend scala van typen bedrijven van distributiecentra, bouwbedrijven, nutsbedrijven, sloopafvalverwerkingsbedrijven, bedrijvenverzamelgebouwen, ICT, etc.

Met bovengenoemde kansenkaart is een actueel beeld opgesteld van de kansrijke locaties op Lage Weide en locaties die in ontwikkeling zijn (dit wil zeggen, waar planvorming, herontwikkeling, sloop/nieuwbouw, transformatie, verhuur/verkoop aan de orde is). Door deze informatie transparant te delen willen de Gemeente Utrecht en OMU bijdragen aan deze locatieontwikkelingen en zo samen met anderen werken aan de verbetering van Industrieterrein Lage Weide. OMU kan hierbij een initiërende, faciliterende en/of financierende rol vervullen.

De kaart is online te bekijken op : http://dvs.strategissoftware.com/Utrecht/

Daarnaast is de kaart ook op de sites van de gemeente Utrecht en OMU te vinden.