workshop Samen geld besparen

programma:

•13.30 uur inloop met koffie en thee

•14.00 uur workshop Samen geld besparen

Start: welke samenwerkingsvormen zijn er

vaststellen kansrijke inkoopcombinaties en in welke vorm

gastspreker: Sijmen van Dommelen, parkmanager Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

Vervolg: ronde tafel gesprekken over bijvoorbeeld

• BHV/EHBO/VCA

• ARBO

• INFRA (bijv. gas, telefonie, internet)

• ONDERHOUD (bijv. groenbeheer, gladheidsbestrijding)

Onder leiding van Jan Troost, o.a. coördinator inkoopgroep Europese zuivelbedrijven

Slot: actieplannen: samen aan de slag met aanpak voor collectieve inkoop

• 16.00 uur vastleggen werkafspraken en vervolg, afronding

Aansluitend: BORREL

 

Klik hier voor meer info over de workshop

 

Wilt u zich aanmelden via https://samengeldbesparen.eventbrite.nl?