overleg Omgevingsvisie Lage Weide

De Provincie Utrecht wil een vernieuwde omgevingsvisie vaststellen voor Lage Weide en aangrenzende gebieden. En we krijgen de gelegenheid om bij Provinciale Staten mee te praten over revitalisering van bedrijventerreinen. Met een provinciaal beleid zonder inbreng van het bedrijfsleven lopen we het risico dat uw belangen geschaad worden. Maar onze contacten met de Provincie Utrecht bieden ook kansen om onze gezamenlijke wensen onder de aandacht te brengen.

Kom dus ook naar het overleg Omgevingsvisie Lage Weide

Als experts zullen onder meer aanwezig zijn:

Lees verder op https://lageweide.nl/nieuws/overleg-vastgoedeigenaren-omgevingsvisie-lage-weide/

Jacco Zwerver